RUH HALİNİZ BUGÜN NELER SÖYLÜYOR
SEN BİR MELEKSİN ALLAH HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN
ELİF 02 MAYIS 2018
DAMAR ATMALARI VE SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

BEDEN DİLİ MARİFETNAME


1. Boyu uzun olan saf akıllı olur.

2. Boyu kısa olanın hilesi çoktur.

3. Orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur.

4. Saçı sert olan keskin zekâlı olur.

5. Saçı yumuşak olan ebleh ve arsız olur.

6. Saçı sarı olanın işi gücü kibir ve gazaptır.

7. Saçı kara olanda sabır vardır. Böyleleri ile yakınlık kurmaya bak.

8. Saçı kumral olan ise güzel, huyca eşsizdir.

9. Saçı seyrek olan ârif ve zarif bir kişidir.

10. Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur.

11. Başı küçük olan kişinin aklı da az olur. Böylelerine sakın sırrını söyleme.

12. Başı büyük olanın aklı çok olur.

13. Başının üstü yassı olan keder çekmez.

14. Başının cildi sağlam olan hayır işler; şer işlemez.

15. Başı kel olana yakın olma. Böylesinden sakın ki, kötü huylu olur.

16. Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.

17. Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur.

18. Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir(ondan gitmez).

19. Alnı düzgün olan kişiyi emniyetli bil.

20. Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur.

21. Alnındaki kırışıklar uzun olan anlayışlı olur. Kırışığı az olan cömert olur.

22. Kaşları arası kıvrımlı (kırışık) olan kişi baştan sona gam yüklüdür.

23. Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur.

24. Kulağı küçük olan hırsızdır. Kulağı orta büyüklükte olan ise dürüsttür.

25. Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir.

26. Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur.

27. Kaşı açık olan dürüsttür. Kaşı çatma ise hırsız olur.

28. İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur.

29. Kaşı kavisli olan her zaman dilber olur.

30. Gözün çukur ve eğik olması kibirlilik alâmetidir.

31. Kara gözlü olanlar itaatkâr olur. Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir.

32. Gözleri gök olan zekîdir. Ela gözlü ise edebli olur.

33. Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan ise zarif bir kişiliğe sahiptir.

34. Gözü yumru olan hasetçi olur. Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur.

35. Kıpık gözlü olan yaramaz ve çirkin olur.Bakışı gevşek olan ise süslü olur.

36. Noktalı göz ok gibidir. Böylesinin gözü başkasına çok değer (nazarı dokunur).

37. Tek gözlüye yakın olma; sık bakan ise emniyetli sayılmaz.

38. Şaşıya hiç bakma ki sana eğri (kötü düşünerek) bakar.

39. Gözü güleç olan güzel olur. Kirpiği sık olan ise eşsizdir.

40. Yüzü büyük olan hastalıklıdır. Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir.

41. Yüzü yumru olan ahmak; yassı olan güzel olur.

42. Yüzü arık olan borcuna sâdık değildir. Yüzü etli olan ise sakil olur.
43. Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan konuşur.

44. Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur.

45. Yüz, değirmi gerekir. Dolunaydan parlak olmalıdır.

46. Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulup kam alır.

47. Benzi kızıl olan edeblidir.

48. Benzi sarı olan hastalıklı; siyaha çalan ise tevekkel olur.

49. Gözleri gök veya mâvi olursa ondan uzak olmaya bak.

50. Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur (yanak ve alın).

51. Burun biraz uzun ise sâhibinin anlayışında biraz kıtlık vardır.

52. Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur.

53. Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur.

54. Burnunun ucu ağzına yakın olan adamdan kendini sakın.

55. Burun delikleri geniş olursa, kibir ve haset alametidir.

56. Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide kahır ve inat bir aradadır.

57. Burnu geniş olan kişide şehvet hastalık halini almıştır.

58. Burnu eğri olan kişi himmette bulunmayı düşünür.

59. Ağzın küçük olması güzelliktendir ama böyle kişi korkak olur.

60. Ağzı büyük olan yiğit eğri olan ise kötüdür.
 

62. Burnundan konuşan kişinin bu özeliği kibrine dalâlet eder.

63. İnce sesli erkeğin işi gücü şehvettir.

64. Erkek sesli kadın ise çoğunlukla yalan söyler.

65. Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir.

66. Sesi kaba olanın himmeti de vardır, merhabâya değer.

67. Sesi çatal olan kişi halka fazlasıyla kötülükte bulunur.

68. Gülüşü çok olan kişiden hayâ beklenemez.

69. Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi ne aziz kişidir.

70. Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder.

71. Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sakil olur.

72. Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar.

73. Dişi orta irilikte olanın işi doğruluk ve esenliktir.

74. Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur.

75. İnce çeneli erkekte akıl az olur.

76. Çenesi enli olan kişi sert ve kaba olur.

77. Çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur.

78. Sakalı uzun olan kişi hünersiz olur.

79. Sakalı sık olan sakil olur. Böyleleri sözü uzatır da uzatır.

80. Kara ve seyrek sakal zekaya delildir.

81. Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur.

82. Sakalı değirmi olan kişi olgunluklarla doludur.

83. Kafası geniş olan ahmak olur.

84. Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur.

85. Gerdanı ince olan ise câhil olur.

86. Boynu kalın olan kimse gece gündüz tıkınır oburlaşır.

87. Boynu kısa olanın hîlesi çoktur.

88. Boynu orta uzunlukta olan kişi hayırlı işler ile uğraşır.

( Bütün bu benzetmeler doğumdan gelen verilerdir
sonradan olma şeyler bu benzetmelere uygun değildir )
.ALINTI-       MARİFETNAME