RUH HALİNİZ BUGÜN NELER SÖYLÜYOR
SEN BİR MELEKSİN ALLAH HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN
ELİF 02 MAYIS 2018
DAMAR ATMALARI VE SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

KURANI KERİM KÜLTÜR SORULARI

Kuran-ı Kerim'den örnekler

•   Kuran-Kerim 114 Suredir fakat her surenin başında besmele var mıdır? Yoksa hangi surenin başında yoktur? Burada olmayan besmele hangi surededir..?

(Başında besmele olmayan sure: Tevbe- Buradaki Besmele Neml Suresinde tam olarak yer almıştır.)


•   Kuranı Kerimde değişik yerlerde tam besmele değil bismillah diyerek geçen ayetler de vardır? Bunları biliyor muyuz?

(“Bismillahi Mecraha ve Mürsaha” diye gecer..Başlangıcına ve duracağı yere bismillah)..Hud Suresi


•   Hangi Sure’de hangi Peygamber oğluna öğüt veriyor..Bu sürenin ve Peygamberin adı nedir?

Bu süre de geçen en önemli ayet…”Seslerin en çirkini eşeklerin sesidir..Sesini yükseltme..” (Lokman Suresi—Hz Lokman A.s)


•   Huruf-u Mukatta ayetleri nedir? Kaç yerde vardır? Bu surenin ikinci ayetleri hep hangi konudan bahseder?

(29 yerde geçer-İkinci ayetleri Kuran-ı Kerim ve kitaptan bahseder)


•   İki defa nazil olduğu kuvvetle rivayet edilen Sure Hangisidir?

(Biz sana 7’yi verdik Hicr suresi..Buradan kasıt Fatiha Suresidir..Bazı alimler bu ayetten yola çıkarak “Fatiha suresinin hem Mekke’de hem de Medine de indiğini söylemişlerdir”


•   İlk defa tam olarak bütün bir kıssa halinde inen sure hangisidir.

(Yusuf Suresidir.)


•   Kuran-ı Kerim’de en fazla geçen ALLAH’ın ismi hangisidir
.
(Errahman)
•   Kaç yerde secde ayeti vardır?

(14 Surede)


•   İlk inen sure özelliğini taşıyan Alak suresinin aynı zamanda bir başka ilk özelliği nedir?

(İlk secde ayetinin de bu surede olmasıdır)


•   Kuran-ı Kerimin en uzun ve en kısa sureleri hangisidir?

(En uzun Bakara, En kısa Suresi Kevser Suresidir)•   Kuran-ı Kerim’de ismi geçen Peygamber Annesi olan ve bir surenin adı olan hanım ismi nedir?

(Meryem Suresi)


•   Hangi Peygamberlerin hanımları iman etmemiştir?

(Lut ve Nuh A.s)


•   Hangi peygamberin oğlu iman etmediği halde o peygamber “ALLAH’ım o da ehlimdendi “demiştir..Bunun üzerine ilahi ikaza maruz kaldı.

(Nuh A.s)


•   Kaç sure peygamber ismiyle başlar?

(7) (İbrahim, Muhammed, Lokman, Yusuf ,Nuh, Yunus,Hud)


•   Kuran-ı Kerim’de adına lanet okunan sure inen kafir kimdir?

(Ebu Leheb’i kasdederek)


•   Kuran-ı Kerim’in her bir cümlesine ne ad verilir?

(Ayet)


•   Manası açık olmayan ayetlere ne denir?

(Müteşabih)


•   Kaç sure Mekki, kaç sure Medeni’dir?

(86 Mekki, 28 Medeni)


•   Kuran’ın son iki suresine ne ad verilir?

(Muavizeteyn)


•   Peygamberimizin, belimi büktü, ifadesini kullandığı sure hangisidir?

(Hud Suresi-“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” )


•   ALLAH, Kuran-ı Kerim’de kaç yerde yemin ediyor?

( Asr,Adiyat,Tin, Duha, Leyl, Şems, Beled, Fecr, Tarık, Büruc, İnşikak, Tekvir, Nazi’at, Mürselat, Kıyamet, Meddessir, Mearic, Hakka….32 defa )


•   ALLAH’ın en fazla yemin ettiği sure hangisidir?

(Şems-8 defa)


•   Hz.Musa Sina Dağı’na gittiğinde kavmini kim, ne ile saptırmıştır?

( Samiri, buzağı ile-Taha Suresi)•   Hangi Peygamber eşine “VALLAHi iyileşeyim sana 100 sopa vuracağım demişti” Sonra ALLAH’ı Teala nasıl bunu kolaylaştırdı.?

( Eyüp A.s yemin etmişti. Enbiya Suresi, ALLAH’ı Teala 100 tane sap al bunu eşinin sırtına değdir diyerek büyük bir kolaylık göstermiştir..Buradaki amaç hem yeminin kefaretini yerine getirmek hem de hiç suçu olmayan Peygamber eşini korumaktı…)


•   Ceza kelimesi kaç kere, affetmek kaç kere geçmektedir?

(ceza 117, affetmek onun tam olarak iki katı- 234 kere)


•   Kuran-ı Kerim hangi gecede nazil olmaya başladı?

(Kadir gecesi)


•   Kuran’ın benzerinin kesin olarak yazılamayacağı kaç kere ve hangi ayetlerde zikredilmiştir?

(Yunus ve İsra Suresi)


•   Kuran’da orta namaz diye nitelendirilen namaz hangisidir?

(İkindi namazı...)


•   Peygamberimizin Kuran-ı Kerim’in üçte birine denk olduğunu ifade ettiği sure hangisidir?

(İhlas Suresi)


•   Kuran’da kaç yerde insanın toprak ve sudan yaratıldığı zikredilmektedir?

(Muminun, Secde; Rum, Furkan surelerinde)


•   Dünyanın döndüğünü bildiren ayet hangi surededir?

(Neml Suresi 88)


•   Dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliği hangi surede zikredilmiştir?

(Enbiya, 31)


•   ALLAH hangi surede kendini savunmanın dışında cinayet işlemeyi yasaklar?

(Bakara 72,73)


•   Hangi surede domuz eti ve leş yemek, kan içmek haram kılınmıştır?

(Bakara 173)


•   Faiz hangi surede yasaklanmıştır?

( Bakara, 285)


•   Hangi surede vatan için savaşmak, şehitlik kutsal kılınmıştır?

(Al-i İmran 169-171)


•   Daha çok kadınlardan, cemiyet içinde kadınların hukuki ve içtimai yer ve değerlerinden bahsedilen sure hangisidir?

(Nisa Suresi)


•   İçki ve kumar yasağı hangi surede belirtilmiştir?
(
Maide Suresi)


•   Hz. Muhammed’in Mirac mucizesinin Mekke’den Kudüs’e kadar olan kısmının anlatıldığı sure hangisidir?

(İsra Suresi)


•   Hz. Ömer’in hidayetine vesile olan sure hangisidir?
Taha suresi


•   Hz. Muhammed’in “Bana on ayet indi ki, bu ayetlere uyan cennete gidecektir.” Buyurduktan sonra ilk on ayetini okuduğu sure hangisidir?

( Muminun)

•   Süleyman a.s’nin ordularına yol veren karıncalardan söz eden sure hangisidir?

(Neml)


•   Kuran’ın kalbi olarak kabul edilen sure hangisidir?

(Yasin)


•   Kuran’da hangi dağın adı bir sureye verilmiştir?

(Tur Suresi)


•   Ayın yarılması mucizesi hangi surede anlatılır?

(Kamer Suresi)


•   Hz.Nuh’un ilahi elçi olarak gönderilişi ve mücadelelerinin anlatıldığı sure hangisidir?

(Nuh Suresi)


•   Yalnız insanların değil, cinlerin de Kuran’a tabi olduklarını anlatan sure hangisidir?

(Cinn)


•   Kuran’da ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başlayan sure hangisidir?

(Mutaffifin)


•   Kuran’da hangi surede peygamberimizin yetim oluşundan bahsedilir ve kendisi teselli edilir?

(Duha)


•   Kuran’da geçen hayvan isimlerinden bazılarını sayarmısınız

(Arı, İnek, Karınca, Bıldırcın, Örümcek, Köpek. Buzağı,Davar ,Koyun ,Eşek,Yaban eşeği ,At ,katır, merkep,Deve ,Kuş,Ebabil kuşu ,Karga,Balık ,Arslan ,Fil ,Sivrisinek,Çekirge ,Ağaç kurdu ,yılan, sinek.


•   Hayvanlar üzerine yapılan benzetmeler hangileridir.

(Maymun ve domuza benzetilmesi,Köpeğe benzetilmesi ,Yaban eşeğine benzetilmesi)


•   Hayvan isimleri ile başlayan sureler hangileridir?

(Neml- karınca , Ankebut – örümcek , Bakara- sığır)


•   Kuran’da dikkat çekilen mekanlar

İki denizin birleştiği yer Güneşin battığı yer Güneşin doğduğu yer İki seddin arası
Hz.Meryem'in doğu tarafında çekildiği yer Hurma dalının altı Hz.Meryem ve İsa (A.S)'nın yerleştirildiği yer Kehf ehlinin kaldığı yer Ekini olmayan bir vadi
Cennet mekanları Cennet-ü'l me'va Adn cennetleri Firdevs cennetleri Cennet bahçeleri Gölgelikler Cennetin genişliği Durmaksızın fışkırıp akan pınarlar
Otağlar


•   Kuran’da geçen Cehennem mekanları


Kalınacak en kötü yerdir İnkarcıların barınma yeridir Konaklama yerleri ateştir
Ateşten yataklar ve örtüler vardır Tutuşturulmuş ateşin içinde sütunlara bağlanacaklardır Cehennemin sıkışık bir köşesine atılacaklardır Kapkara bir duman içinde olacaklardır Cehennemin etrafını sur ve duvarlar kuşatmış olacaktır
Kapıları kilitlenmiş bir ateş vardır İnkarcıları eriten ateşvardır Bukağılar ve cayır cayır yanan ateş vardır Uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir vardır Zincirler ve demir halkalar inkarcılar için hazırlanmıştır Cehennem bir gözetleme yeridir Yiyecek olarak darı dikeni ve zakkum ağacı vardır Oradan kaçış yoktur


•   KURANDA BAHSİ GEÇEN MEYVE İSİMLERİİ

Hurma Nar Muz İncir Kiraz Üzüm•   Kuran’da Peygamberlerin ve müminlerin imtihan oldukları mekanlar hangileridir?
z.Yusuf-kuyu ve zindan

Hz.Yunus-balık ve gemi
H

Kehf ehli-mağara
Hz.Muhammed s.a.v- Sevr Mağara (Hicret ederken)


•   KURANDA BAHSEDİLEN MEKANLAR


Tur-u Sina,Tuva vadisi ,Mescid-i Haram- Beyt-i Haram- Beyt-i Atik- Kabe
Kabe Mescid-i Haram Beyt-i Haram Beyt-i Atik Safa-Merve Mescid-i Aksa
Mekke Medine (Yesrib) Mısır İrem BabilKuran Kavramları:

Kuran’ın adları: Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, KitNur, Ümmülkitap.) 


Kuran sıfatları:

Hak, Beyan, Zikir, Kavl-u fasl, Hüda, Büşra, Rahmet, Hikmet, Mevize, Tezkire, Şifa, Mübin, Mübarek, Münir, Aziz, Mecid, Azim, Hakim, Kerim.


Mukabele:

Ramazanda Kuran'ın ezberden karşılıklı okunması.


Kurra:

Kuran'ın hepsini ezberleyen.


Vahiy Katipleri:

Zeyd ibn Sabit başkanlığında Ömer, Osman, Ali, Talha, Sad, Ebu Derda, Mikdad, Übey ibn Kab, Ebu Musa el-Eşari, Abdullah ibn Mesud.


Cami- ül Kur'an:

Hz. Osman.


Kuran'ın Toplanması:

Birincisi Peygamber zamanında, ikincisi Hz.Ebubekir, üçüncüsü Hz.Osman zamanında.


Ebul Esved Düeli:

Kuran'a ilk nokta ve hareke işaretlerini ekleyen kişi.


İmam Halil:

Hemze ve şeddeleri Kuran'a ekleyen kişi.


Ayet:

En az bir kelimeden en çok bir sayfaya kadar olan başı sonu belli birim.


Sure:

Ayetlerden meydana gelen bölüm.


Cüz:

Kuranı oluşturan 30 cüzdür ve her cüz 20 sayfadır.


Hizib:

Bir cüzdeki her beş sayfa.


Muavvizateyn:

Felak ve Nas sureleri.


Hat:

Kuran yazısı.


Tefsir:

Örtülü manaları açıklamak. Ayetlerin iniş sebebini, anlamını, fıkıhtaki hükmünü açıklamak.


Meal:

Ayetlerin anlamını bir başka dile çevirmek.