RUH HALİNİZ BUGÜN NELER SÖYLÜYOR
SEN BİR MELEKSİN ALLAH HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN
ELİF 02 MAYIS 2018
DAMAR ATMALARI VE SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

NAZAR NEDİR


 Nazara inanmak günah mıdır?

Nazar haktır; nazara inanmak günah değildir.

Göz değmesi hakkında rivayet edilen hadisler, bunun
 
 hak ve gerçek olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve
 
 nazara karşı yapılması gereken hususları da ortaya
 
 koymaktadır.
 
Yani nazar, bazılarının zannettiği gibi "batıl" bir inanç
 
 değil, hak ve gerçektir.
 
Buhari, Müslim ve Ebu Davud'un İbn Abbas'tan rivayet
 
ettikleri bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle
 
 buyurmaktadır:
 
"Göz değmesi haktır. Eğer kaderi (delip) geçecek bir şey
 
 olsaydı, bu, göz değmesi olurdu."[Müslim, Selam 42,
 
(2188); Tirmizî, Tıbb 19, (2063)]
 
Hz. Aişe (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste de
 
Hz. Peygamber (s.a.v)'in,
 
"(Göz değmesinden) Allah'a sığının. Zira göz değmesi
 
 haktır."
 
buyurduğu nakledilmektedir. 

Yine Sahiheyn ve Ebu Davud'da Ebu Hüreyre (r.a)'tan:
 
"Rasulullah (s.a.v)'in:
 
"Göz değmesi haktır." dediği rivayet edilmiştir."(Buhari,
 
 Tıbb 36, Libas 86; Müslim, Selam 41, (2187); Ebu Davud,
 
 Tıbb 15, (3879)
 
 
        
KORUNMA  YÖNTEMLERİNE GELİNCE,
 
 1- Öncelikle Abdest almak  birikmiş statik elektriği
 
     boşaltmamıza sebeptir
 
2. Vücudumuzda  hakim olan rengi öğrenmek,buna
 
    karşılık gelen taşları üzerimizde bulundurmak,
 
   AKİK.YEŞİM.ZEBERCED gibi, gelişi güzel taşlar  değil
 
   tabii ki  ismimizin sırrı olan sayının,,hangi taşın sırrı
 
   olduğunu bilerek, bize iyi etki edecek taşı iyi seçerek.
 
3. Saksılarımızın içindeki toprağa parmaklarımızı hafifçe
 
    batırmak.
 
4. 40 yaşın üzerindeki aynı cinsten birinin elini tutmak
 
    enerjimizin boşalmasına sebeptir.
 
 
5.Burnumuza  ve ağzımıza 3 kere su çekmek
 
6.  10 dakika kadar yeşil renge odaklanmak çok güzel
 
      neticeler verir. Namazlıkların genelde  yeşil
 
      olmasının ,kıyamda secde yerine bakmanın güzel ve
 
     geçerli hikmetlerinden biride budur.İnsan gözü, yeşil
 
     renk'e,  150 santimden 10 dakika bakarsa rektefe
 
     olur
 
.Nazar deyip geçmeyin.mezarlıklar nazar değmesinden
 
 yatanlarla dolu....
 
                                  
 Sabah ve akşam koruyucu dua, evrad ve zikirlere
 
 devam edilmelidir.

 Onları okuyan kimseyi Allah (c.c.) nazardan muhafaza
 
 buyurur. 


  Bazıları şunlardır:

  Fatiha Suresi

  Ayetü'l-Kürsi

  Felâk Suresi

  Nâs Suresi