RUH HALİNİZ BUGÜN NELER SÖYLÜYOR
SEN BİR MELEKSİN ALLAH HAYIRLI ÖMÜRLER VERSİN
ELİF 02 MAYIS 2018
DAMAR ATMALARI VE SEĞİRMELERİN ANLAMLARI

KAİNATTAKİ YERİMİZ

 1-) Dünya ve kendisinden küçük 4 gezegenin oransal büyüklükleri

2-) Dokuz gezegenin birbirlerine göre büyüklükleri

3-) Güneş ve gezegenler

4-) Sirius, Pollux ve Arcturus yıldızları ile Güneş'imizin birbirine göre oransal büyüklükleri

(Bu resimde okla işaret edilen Jüpiter 1 piksellik yer kaplamakta, Dünya ise görülememektedir.)

5-) Bir önceki resimdeki yıldızlara ilaveten Rigel, Aldebaran, Betelgeuse ve Antares yıldızları ile Güneş'imizin karşılaştırılması.

(Bu resimde ise Güneş okla işaret edilmekte ve 1 piksellik yer işgal etmektedir. Jüpiter ise görülememektedir.) 

Güneşin bize olan uzaklığı: 149.6 milyon kilometredir.

Işık, Güneşten bize 8 dakikada ulaşır.
Güneş ve gezegenlerinin teşkil ettiği yarıçap (en az): 5.9 (5 nokta 9) milyar kilometredir.

Bu mesafe, Dünya - Güneş mesafesinin 39.5 mislidir. Işık, Güneşten oraya 5.5 (yaklaşık 5) saatte ulaşır.
Işığın bir senede aldığı mesafe: 9.45 çarpı 10un 12 kuvvetidir. (9.45 çarpı 10 üzeri 12)
Yâni, IŞIK YILI, bir kişinin ışığa binerek bir sene ilerlemesiyle aldığı yoldur.

Bize en yakın yıldız kümesi: Güney yarım küreden gözlenebilen, ALPHA CENTAURIdir. Üç yıldızdan ibarettir. Uzaklığı 4.29 ışık yılıdır. Demek, ışınlarını saçsalar, bize yaklaşık 4 yıl sonra gelecek.
Bir nisbet yaparsak: Dünya-Güneş mesafesi 1 metre ise, Dünya Alpha Centauri arası 27 kilometredir
ALPHA CENTAURIdeki üç yıldızın birbirlerine olan uzaklığı ise, 7.6 ışık yılıdır.

SAMANYOLUndaki durumumuz:

Güneş sistemimiz ve civarındaki yıldızlar, Samanyolunun spiral şeklindeki kollarından biri üzerindedir.

Biz, gül görünümlü galaksimizin merkezine 30 bin ışık yılı uzaktayız. Demek, ışığın üzerine binsek, 30 BİN YIL sonra kendi galaksimizin merkezine ulaşacağız. 30 BİN YIL!
SAMANYOLUndaki yıldız sayısı:

Samanyolu, Güneş sistemimizi barındıran galaksidir. İçindeki toplam yıldız sayısı YÜZBİN MİLYONdur. (10 üzeri 11)
SAMANYOLUNUN UÇTAN UCA GENİŞLİĞİ:

Spiralli, yâni, gül gibi olan galaksimizin en dış uçlarından birinden seyahatimize başlasak, aracımız ise ışık kadar hızlı ve dümdüz ilerlese, en diğer uca 100 bin yıl sonra ulaşırdık. Yâni, uçtan uca mesâfe, 100 BİN ışık yılıdır.
Bir nisbet daha yapalım:

Eğer, Güneş ile Alpha Centauri arasındaki uzaklık 1 cm olsaydı, Samanyolunun boyu 230 metre olurdu. Yaklaşık olarak şu demek: Samanyolunun genişliği, Dünya-Güneş mesafesinin 621 milyon kat fazlasıdır.


GALAKSİ KÜMELERİ:

Samanyolu ve civarındaki 30 kadar galaksi, beraberce bir galaksi kümesi teşkil ederler. Bu küme içindeki büyük galaksilerden bize en yakın olanı, ANDROMEDA galaksisidir.


ANDROMEDA galaksisinin bize olan uzaklığı: 2.2 milyon ışık yılıdır. Şimdi ışığa binsek, 2 nokta 2 (yaklaşık 2) MİLYON yıl sonra ANDROMEDAya ulaşırdık.


ANDROMEDAnın büyüklüğü: Samanyolundan da büyük olan Andromeda, yaklaşık 300 MİLYAR yıldızı ihtiva eder. Şöyle yazılır: 300 000 000 000.


GALAKSİLERİN KÜMELENİŞİ:

Samanyolumuz ve yakınımızdaki mahallî galaksiler gibi diğer uzaktaki galaksiler de kümeler hâlinde toplanmışlardır. Her kümedeki galaksi sayısı birkaç tane olabileceği gibi, 1000i de aşabiliyor.


GALAKSİ KÜMELERİ ARASINDAKİ MESAFE:

Kümeler arasındaki mesafe ise, yüz milyonlarca ışık yılına kadar varır. Yâni, bir küme galaksiden diğer kümeye geçmek için ışıktan geminizle YÜZ MİLYONLARCA yıl yol almanız gerekir.


TOPLAM GALAKSİ SAYISI:

Kâinatta toplam olarak, 10 üzeri 11, yâni, yüzbin milyon galaksi olduğu sanılmaktadır. Yüzbin milyon galaksinin herbir kümelenişleri arasında yüz milyonlarca ışık yılı uzaklık vardır.


TOPLAM YILDIZ SAYISI:

Diyelim ki, galaksimiz Samanyolu, yüzbin milyon galaksi arasında orta büyüklükte bir galaksidir. Ve, Samanyolunda yüzbin milyon yıldız bulunduğunu biliyoruz. Bu durumda toplam yıldız sayısı 10 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 11dir. Yâni, kâinatta 10 milyar trilyon yıldız vardır. Şöyle yazılır: 10 000 000 000 000 000 000 000.